گامهای پایانی، گام به گام با مسابقه حدیث رمضان


به حمد و توفیق الهی مسابقه حدیث رمضان گام‌های پایانی خود تا آغاز رسمی را سپری می‌نمایند .
خدمت گذاران شما در تیم اجرایی مسابقه حدیث رمضان شبانه روز در حال تلاش می‌باشند تا انشا الله برگزاری این مسابقه به نحو احسن و راس ساعت 21 شنبه 6 خرداد ماه آغاز گردد.
آماده سازی نهایی فایل‌های ویدیویی، صوتی و متنی مسابقه، بارگذاری آنها، بازبینی سوالات و محتوای تولید شده از اهم فعالیت‌های این روزهای تیم اجرایی مسابقه میباشد.
از شما عزیزان خاضعانه ملتسیم تا دعای خیر خود را ره توشه این روزهای ما نمایید.

 
   1396/3/3 12:22