مسابقه حدیث رمضان در آیینه خبرگزاری ها


با نزدیک شده به آغاز رسمی مسابقه حدیث رمضان این رویداد مهم فرهنگی کشور با استقبال خبرگزاری ها مواجه گردیده است.
همراه ما باشید تا از انعکاس حدیث رمضان در فضای مجازی و خبرگزاری ها مطلع گردید.
شما نیز با کمک به نشر این مسابقه سهمی از این سفره کرم اهل بیت بردارید.

خبرگزاری مهر در گزارشی به جزئیات مسابقه بزرگ حدیث رمضان پرداخته است:


   1396/3/3 12:15