با هدف ارتقای محتوایی

جلسات کارگروه محتوای مسابقه حدیث رمضان 1438 هـ.ق

 
 
 
با هدف برگزاری هرچه پربارتر مسابقه حدیث رمضان در سال آینده؛ از هم‌اکنون جلسات مشورتی با کارشناسان حوزوی و دانشگاهی جهت تعیین چهارچوب‌های موضوعی مسابقه در حال برگزاری است.
 
در این جلسات متعدد و فشرده با اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و نکات قابل توجه در این برنامه نسبت به تهیه منشوری حدیثی اقدام شده است که محور اصلی برنامه های در دست تهیه جهت مسابقه حدیث رمضان قرار گیرد.
 
امید است که در نتیجه این نشست‌ها، با توجه به مسائل مطرح در جامعه مخاطبان و با نیاز سنجی آنان، روایاتی کاربردی با حداکثر ارتباط با زندگی روزمره مخاطبان انتخاب ‌گردد.
 
در این مسیر از همیاری‌های همه علاقمندان استقبال می‌شود.


   1395/12/19 13:28